Johdattelua uusklassismiin

Klassismi voi tarkoittaa hyvinkin eri asioita: alun perin sillä viitataan antiikin kulttuuriin ja taiteeseen, eli vaikkapa korinttilaisiin pylväisiin, Platonin filosofiaan tai Olympos-vuoren jumalten vaatemuotiin. 1400-luvulla alkanut antiikin filosofian ja taiteen uudelleen herääminen, renessanssi, heijastui monin tavoin myös musiikkiin. 1600-luvulla musiikin ”renessanssityylin”, käytännössä siis moniäänisen vokaalipolyfonian syrjäyttänyt basso continuo -taide ja se niin kutsuttu barokki imitoivat […]

Lue lisää Johdattelua uusklassismiin

Tunne orkesterisi 15.5.2014: Uusklassismi – vieraina kapellimestari Markus Lehtinen sekä trumpetisti Miikka Saarinen

Tunne orkesterisi -sarjan kevään 2014 teema, ISMIT, on luonut katseen muutamiin erilaisiin tyylisuuntiin ja musiikin aikakausiin. Puhetta on ollut niinkin erilaisista ismeistä kuin wieniläisklassismi ja nationalismi – joista wieniläisklassismi on tiettyyn aikaan ja paikkaan sidottu, tavallaan jopa jälkeenpäin nähty (anakronistinen) ja keinotekoinen ismi ja toinen, nationalismi taasen hyvinkin universaali ja moniulotteinen käsite. Huhtikuun aiheen, modernismin […]

Lue lisää Tunne orkesterisi 15.5.2014: Uusklassismi – vieraina kapellimestari Markus Lehtinen sekä trumpetisti Miikka Saarinen